Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Інститут допустимості доказів у кримінальному судочинстві США та Англії: порівняльно-правовий аспект

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Прилуцький С.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 132-137
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: судочинство США, судопроизводство США

BBK / ББК / ББК: Х6/8

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10