Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Геохимическая характеристика юрских отложений западной части Кавказско-Скифского региона

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Суслова Э. Ю.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 42-46
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: юрские отложения

UDK / УДК / УДК: 553.98+550.4(470.62)

Является составной частью документа: Вестник Московского университета Сер. Геология
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №2