Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Фізичне моделювання та експериментальні дослідження моделі металевого одношарового циліндричного стержневого покриття

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Сіянов О. І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 12-22
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: физическое моделирование, фізичне моделювання

UDK / УДК / УДК: 624.074.5

Является составной частью документа: Вісник Вінницького політехнічного інституту
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №1