Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

О зависимости показателей надежности изделий от их степеней усталостного повреждения

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Божко А. Е., Иванова З. А.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 42-49
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 539.3 Пружність. Деформація

UDK / УДК / УДК: 539.3.620.1.78.3

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10