Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Нові дані про кристаломорфологію піриту із карбонатних порід Стильського кар'єру південно-західної частини Донбассу

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Мачуліна С. О., Квасниця І. В., Галабурда Ю. А.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 128-131
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Донбас, Донбасс

UDK / УДК / УДК: 548.549.324.31

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10