Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Кількісне оцінювання інформативності гіперспектральних аерокосмічних знімків при роз'язанні тематичних задач дистанційного зондування Землі

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Станкевич С. А.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 136-139
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Земля (планета), the Earth

UDK / УДК / УДК: 528.83+519.724

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10