Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Математичне моделювання міграції водорозчинних забруднень у грунтовому шарі кореневої зони рослин

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Булавацький В. М., Войцехівська О. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 188-194
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 58 Ботанiка

UDK / УДК / УДК: 581.522.5+532.771

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №10