Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Человек

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2006

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08787127

Является составной частью документа: Человек
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 6

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08787127 1 Нет