Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Мінералогічний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08787576

Является составной частью документа: Мінералогічний журнал
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т.29
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

  1. Природа гідротерм у трапах Волині за ізотопно-геохімічними даними
  2. Миграция Cu, Pb и Zn в почвенных системах с разным содержанием гумуса
  3. Варіації хімічного складу силікатних мінералів та апатиту Федорівського апатит-ільменітового родовища (Коростенський плутон)
  4. Новий тип апатитоносних габроїдів у Верхньому Побужжі
  5. Метаморфизованные ультрабазиты и базиты Корсак- Могилы (Западное Приазовье)
  6. Субщелочные габбро-диабазы юго-западной части Украинского щита
  7. Кінетика радіаційно-хімічного окиснення заліза у структурах гастингситів
  8. Включения пикроильменита и ассоциирующих с ним минералов в пиропах из терригенных отложений западной части Украинского щита
  9. Використання геохімічного методу пошуку за рухомими формами хімічних елементів ( на прикладі Жданівського масиву)

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08787576 1 Нет