Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Структура фитопланктона и сапробность вод Верхнего и Среднего Иртыша

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Баженова О. П.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 141-143
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 574 Екологічні системи. Біогеоценоз

UDK / УДК / УДК: 581.526.325+574.64.(571.1)

Является составной частью документа: Экология
Год издания главного документа: 2007
Номер части главного документа: 2