Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Усреднение углей в установке гравитационного типа

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Демченко И. И.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 114-118
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.33 Твердi кориснi копалини органiчного походження. Вугiлля. Карбонатні породи. Торф. Сланці. Бітуми

UDK / УДК / УДК: 622.271.3+622.33.031.2+551

Является составной частью документа: Известия ВУЗов Горный журнал
Год издания главного документа: 2007
Номер части главного документа: 1