Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Актуальні проблеми економіки

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08788053

Является составной частью документа: Актуальні проблеми економіки
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5(71)

 1. Суть і значення витрат: історичний аспект
 2. Стратегические архетипы международных компаний и варианты распределения полномочий между менеджерами рыночных и операционных подразделений
 3. Еволюція системи організаційного та економіко-правового механізму зовнішньоекономічних зв'язків
 4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
 5. Українській освіті - європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір
 6. Переваги та недоліки стратегії диверсифікації діяльності підприємства
 7. Місце моніторингу у банківській діяльності
 8. Про підвищення ролі амортизації як джерела інвестицій і регулятора попиту та пропозиції основних засобів
 9. Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації
 10. Грошово-кредитні важелі стимулюваня інвестиційних процесів в Україні
 11. Розвиток теорії і практики обліку та контролю зобов'язань у підприємствах ресторанного господарства
 12. Концептуальні підходи до побудови аналітичної роботи в комерційному банку
 13. Статистична оцінка впливу інвестиційної привабливості регіону на його економічний розвиток
 14. Основи споживчих знань у системі вищої освіти в Україні
 15. Компаративний аналіз сучасних економічних систем
 16. Стратегічне управління інтеграцією аграрного ринку України у світовий на основі методу БКГ
 17. Маркетингові організаційні інновації у сфері державного управління
 18. Прогнозування комерційного підприємництва на локальному ринку
 19. Кількісна оцінка ризику структури капіталу підприємства
 20. Факторний аналіз ефективного формування і використання оборотних активів фармацевтичних промислових підприємств
 21. Вплив цінової політики перевізника на рівновагу логістичної системи і доходи державного бюджету в умовах інформаційної асиметрії
 22. Сфери діяльності та функції державних підприємств
 23. Чинники формування конкурентних переваг молокопереробних підприємств України
 24. Ефективність бізнес-процесів підприємства як чинник зростання його ринкової вартості
 25. Виникнення міжнародних ринків біопалива: можливості для України
 26. "Точки зростання" економіки: критерії та методичні підходи до визначення
 27. Удосконалення державного регулювання інвестиційного діяльності в економіці України
 28. Инновационная стратегия в решении экологических проблем нефтеперерабатывающей промышленности
 29. Основні економічні підходи до формування цін за користування обмеженими ресурсами у сфері телекомунікацій

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08788053 1 Нет