Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Геологічний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08788082

Является составной частью документа: Геологічний журнал (1934-1967 р.р. - укр. мовою. З 1995 р. - укр. мовою)
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

 1. До подалання екологічної кризи у Криворізькому регіоні: вагомий внесок вчених-геологів
 2. Напередодні світової розробки субмаринних метаногідратів
 3. Соотношение основной и глубинной зон нефтегазонакопления Днепровско-Донецкой впадины
 4. Палеотектонический анализ метаосадочных комплексов раннего докембрия на примере нижней свиты Кривбасса
 5. Значення верств з конкреційною фосфоритоносністю для стратиграфічних кореляцій розрізів венду і палеоструктурних реконструкцій
 6. Породообразующие пироксены ультрамафитовых, ультрамафит-мафитовых интрузий, вмещающих сульфидные медно-никелевые руды (Россия, Украина)
 7. Новоград-Волинська структура - продукт відроджених та накладених тектонічних потоків раннього докембрію
 8. Перші палінологічні дані з характеристики пліоценових відкладів центральної частини Українського щита
 9. Параметризация грунтов территории радиоактивногозагрязнения вокруг ЧАЭС ( коэффициенты сорбции стронция-90)
 10. Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування
 11. Наннопланктон и фораминиферы миоценовых (бадений-паннон) отложений внутрикарпатских неогеновых бассейнов Словакии и Украины ( биостратиграфия и палеоэкология)
 12. Ландшафтно-геохимические аспекты здоровья населения Полесья Украины и Беларуси
 13. Особливості розвитку ерозійно-гравітаційних деформацій на ділянці схилу, прилеглій до Парку Вічної Слави в м. Київ

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08788082 1 Нет