Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Параметризация грунтов территории радиоактивногозагрязнения вокруг ЧАЭС ( коэффициенты сорбции стронция-90)

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Ситников А. Б., Гулевич Э. Ф., Дробноход М. Т.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 99-110
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: радіоактивне забруднення, радиоактивное загрязнение

UDK / УДК / УДК: 504.53+621.039.76+(544.723.3+546.42)

Является составной частью документа: Геологічний журнал
Год издания главного документа: 2007
Номер части главного документа: 1