Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Банківська справа

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08788594

Является составной частью документа: Банківська справа
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 3

  1. Електронні гроші: поняття, стан українського ринку та перспективи розвитку
  2. Прозорість банківської системи: світовий досвід та українські перспективи
  3. Міграційний капітал як чинник людського розвитку
  4. Ризики депозитарної діяльності
  5. Становлення сучасної системи ризик-менеджмент в кредитних установах
  6. Еволюція економічних поглядів на роль фінансових інститутів і їх місце в економічній системі
  7. Концепція економічної ролі держави на різних етапах розвитку суспільства

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08788594 1 Нет