Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Економіка України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08788606

Является составной частью документа: Економіка України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №7

 1. Про можливість обвалу ринку житла в Україні
 2. "Непаперовий" вексель : міф чи реальність?
 3. Важливе історико-економічне видання
 4. Передумови розвитку відносин між Україною та Європейським союзом
 5. Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси
 6. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх впливу на розвиток економіки України
 7. Ефективне адміністрування ПДВ: проблеми і перспективи
 8. Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні
 9. Про методи оцінки якості корпоративного управління
 10. Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України
 11. Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії
 12. Етноменшини Закарпаття в умовах становленняринкових відносин

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08788606 1 Нет