Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Доповіді НАН України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08788749

Является составной частью документа: Доповіді НАН України : Математика, природознавство, технічні науки
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №7

  1. Передаточные функции электрических колебательных систем
  2. Гібридний метод розв'язування обернених граничних задач теорії потенціалу в частково необмежених областях з тріщиною
  3. Нелокальне рівняння теплопровідності для багатофазних стохастично неоднорідних тіл
  4. О новых решениях задач по переходным процессам разряда конденсаторов
  5. Комплектний синхронний електропривід з програмним керуванням
  6. Релексаційна модель механічної поведінки пісковика при квазістатичному навантаженні
  7. Исследование эволюции поля примеси в Азовском море при наличии стационарных течений
  8. Гис-технология интегрированного анализа разнородных и разноуровневых геоданных

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08788749 1 Нет