Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Вища освіта України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08788873

Является составной частью документа: Вища освіта України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №2

 1. Науково-педагогічна діяльність університету як основа його розвитку в умовах модернізації вищої освіти в Україні
 2. Кафедра освітніх технологій в університеті: концепція, досвід, перспективи розвитку
 3. Множинність міфів у освітньо-науковій сфері та їхній негативний вплив на планування змін та інновацій
 4. Постать Михайла Драгоманова в інтелектуальній історії України
 5. Міжнародна співпраця з підготовки вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій
 6. Філософія загально-культурного контексту пост-модерністської концепції освіти
 7. Ментальне поле як важливий чинник становлення соціокультурного середовища українського суспільства
 8. Предмет і освітянські аспекти екобіотехнології
 9. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика
 10. Високі педагогічні технології
 11. Шляхи та засоби реалізації педагогічного дискурсу у вищій школі
 12. Естетичний ідеал просвітництва та особливості концептуальних підходів до виховання
 13. Формування студента як суб'єкта соціокультурної діяльності
 14. Філософсько-психологічний зміст поняття кризижиттєвого шляху особистості

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08788873 1 Нет