Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Управление персоналом

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08789020

Является составной частью документа: Управление персоналом
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 18(172)