Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Проблемы социального реформирования в СМИ

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Аветисян Э.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 41-44
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: соціальна політика, социальная политика, social policy

BBK / ББК / ББК: С55

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): (Контент-анализ)

Является составной частью документа: Власть
Год издания главного документа: 2007
Номер части главного документа: 9