Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вісник Житомирського державного технологічного університету: Технічні науки

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08789370

Является составной частью документа: Вісник Житомирського державного технологічного університету (До 2003 р.: Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту)
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2 (41)

 1. Профілювання торцевих фасонних фрез із циліндричною задньою поверхнею
 2. Теоретичні передумови створення та реалізації програмно-апаратного комплексу для дослідження кінематичних і динамічних характеристик трансмісій у нестаціонарній постановці
 3. Модуль для вимірювання фасонних профілів
 4. Прогнозування якості плоскої поверхні при торцевому фрезеруванні
 5. Методика дослідження двомасової коливальної системи підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму
 6. Оцінка огранки круглих дрібнорозмірних діамантів способами наближеного визначення розміру площадки
 7. Підвищення точності профілювання черв'ячних фрез
 8. Круглі фасонні різці з похилою віссю із гвинтовою задньою поверхнею
 9. Вплив наводнювання на ефект попереднього термомеханічного навантаження
 10. Метод моделювання фізичних процесів на основі диференціальних перетворень нелінійних крайових задач
 11. Гіродатчик гравітаційного прискорення
 12. Застосування акустичної системи геофізичного моніторингу при здійсненні ідентифікації джерел збурень техногенного походження у ближній зоні
 13. Радіовизначення місцезнаходження завадового джерела радіовипромінювання для підвищення завадозахищеності інформаційних радіосистем
 14. Алгоритм об'єднання інформації про параметри руху космічного апарата в активному багатопозиційному радіолокаційному комплексі
 15. Ефективна площа розсіювання рупорної антени
 16. Використання інтегральних характеристик спектрів сейсмічних хвиль для дослідження їх енергетичних властивостей
 17. Коефіцієнт відбиття як параметр оцінки ближньопольової взаємодії антени з біологічним середовищем
 18. Синтез цифрових фільтрів симетричних складових на базі нерекурсивних цифрових фільтрів з лінійною фазою
 19. Визначення та математичне моделювання показників стійкості піролізних смол на основі теорії молекулярних графів
 20. Вимір стенда для калібрування цифрових камер за допомогою електронного тахеометра
 21. Використання UML для моделювання системи орієнтації штучного супутника Землі. Частина 1. Модель "предметної області"
 22. Теоретичні узагальнення ознак і критеріїв пошуку та оцінка родовищ бурштину на території України
 23. Дослідження впливу якісних ознак блочного каменю на технологію розпилювання канатом з алмазними напайками
 24. Використання технології гідроабразивного різання при виготовленні продукції з природного каменю
 25. Визначення параметрів середніх природних окремостей масиву гірських порід на основі графостатистичного моделювання
 26. Теоретичні параметри камуфлетного вибуху при реалізації одного способу зміцнення слабких порід підошви протяжної виробки
 27. Вплив тиску газів вибуху на об'єм руйнування скельних порід
 28. Про необхідність створення моделей напруженого стану грунту поблизу висотної будівлі
 29. Оцінка впливу антропогенного електромагнітного поля на природні екосистеми
 30. Оцінка стану та рекомендації щодо підвищення безпеки праці при буро-вибухових роботах в кар'єрах блочного каменю
 31. Зменшення техногенного навантаження на лісові екосистеми гірничодобувного комплексу на етапі біологічної рекультивації
 32. Оптимізація форм і розмірів відвалів із розрахунку їх подальшого освоєння та раціонального використання земельного відводу
 33. Застосування методу кластерного аналізу для розподілу запасів вугілля за марками
 34. Обгрунтування способу підвищення стійкості протяжних виробок у породах, що здимаються

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08789370 1 Нет