Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Отелло, венецианский мавр

Document type / Вид документа / Вид документа: Книга
Year / Рік видання / Год издания: 1968
Publish place / Місце видання / Место издания: М.
Publisher / Видавництво / Издательство: Худож. лит.

Author / Автор / Автор: Шекспир В.
Авторський знак: Ш

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 263 с.

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: ST270914
Cipher / Шифр / Шифр: 84(4Вел)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Трагедия