Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Охорона праці

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2008

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08790063

Является составной частью документа: Охорона праці
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2

  1. Правила по безопасности труда при работе с полимерными композиционными материалами (ПКМ) НПАОП 25.2-1.35-90 (НАОП 1.4.72-1.35-90)
  2. Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
  3. Перелік нормативно-правових актів з охорони праці за ІІ-е півріччя 2007 року, включених до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці
  4. Примірна інструкція з охорони праці для акумуляторника ПІ 1.3.10-470-2006
  5. Надаєш роботу - забезпеч умови праці
  6. Гвардія промислової безпеки
  7. Усунути порушення на будівельних об'єктах
  8. ГОСТ 12.0.003-74 (СТ СЭВ 790-77). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
  9. ГОСТ 12.0.005-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения
  10. ОСТ 5.0272-79. Резка тепловая металлов. Общие требования безопасности НПАОП 28.5-7.13-79 (НАОП 1.4.74-2.13-79)

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08790063 1 Нет