Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Социальное государство: европейская теория и российская практика

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Кочеткова Л.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 39-44
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: соціальна політика, социальная политика, social policy

BBK / ББК / ББК: С55

Является составной частью документа: Власть
Год издания главного документа: 2008
Номер части главного документа: 4