Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Реализация мероприятий программ местного развития по обеспечению занятости на углепромышленных территориях в 1998-2007 гг.

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Рожков А. А., Тушев А. Ю.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 23-25
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: зайнятість, занятость

UDK / УДК / УДК: 658.155+622.33+65.016

Является составной частью документа: Уголь
Год издания главного документа: 2008
Номер части главного документа: 3