Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Государственная экспертиза предпроектной и проектной документации по объектам создания новых рабочих мест

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Григорьев Ю. С.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 26-28
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.33 Твердi кориснi копалини органiчного походження. Вугiлля. Карбонатні породи. Торф. Сланці. Бітуми

UDK / УДК / УДК: 658.155+622.33+65.016

Является составной частью документа: Уголь
Год издания главного документа: 2008
Номер части главного документа: 3