Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2008

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08790875

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5

 1. Нові виклики - нова стратегія журналу
 2. Зміст конституційної юрисдикції: наукові погляди та їх відтворення у законодавстві
 3. Основні цінності права як система
 4. Засоби регулювання повноважень у механізмі правового впливу
 5. Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій
 6. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні
 7. Проблеми популяризації адміністративної юстиції як головного інструмента захисту прав і свобод особистості
 8. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку
 9. Декларування доходів фізичних осіб: проблеми та шляхи їх вирішення у контексті фінансової безпеки України
 10. Щодо походження поняття "первинний фінансовий моніторинг"
 11. Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань
 12. Поняття та природа типової юридичної конструкції у фінансовому праві
 13. Запобігання корупції та іншій недоброчесності у судочинстві як криміналогічна проблема
 14. Криміналогічна характеристика особистості гвалтівника неповнолітніх
 15. Євроінтеграційні кроки української прокуратури: погляд на проблему
 16. Щодо поняття "відмова від дитини" та суміжних понять у сімейному кодексі України
 17. Проект банківського кодексу України: актуалізація проблеми та деякі пропозиції стосовно структури
 18. Правові засади виховання та захисту прав дитини
 19. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей
 20. Зміст поняття "Забезпечення доступу до інформації"
 21. Віртуальний предмет злочинів, пов`язаних з порушенням авторського права і суміжних прав
 22. Механізм реалізації рішень конституційного суду України та місце інституту відповідальності у ньому
 23. Механізм реалізації рішень Конституційного Суду України та місце інституту відповідальності у ньому.
 24. Режим окремого проживання-новий вид справ у окремому провадженні.
 25. Перевірка інформації про незаконне заволодіння транспортними засобами
 26. Особливості провадження та притягнення до адміністративної відповідальності у справах про адміністративні правопорушення ( статті 176, 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
 27. Правове регулювання оподаткування субєктів господарювання Східної Галичини та Буковини в Австро-Угорський період
 28. Міжнародне гуманітарне право у контексті правового регулювання збройних конфліктів.
 29. Стандарти економічних та соціальних прав людини у Європейському Союзі та Ради Європи: взаємозв`язок і співвідношення.

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08790875 1 Нет