Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2008

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08791745

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 9

 1. "Круглий стіл" з питання процесуально-правового регулювання відносин при вирішенні податкових спорів
 2. Проблеми розвитку плебсології в Україні
 3. Економічна функція сучасної держави: теоретико-правові аспекти
 4. Корисні інформаційні видання про вітчизняні дисертації з правознавства
 5. Забезпечення основних свобод людини і громадянина: теоретико-правовий аспект
 6. Дослідження з питання сприйняття права в умовах демократичного правового розвитку
 7. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об`єктів авторського права
 8. Проблема колізаційності фінансового законодавтва у рішеннях вищого суду України (деякі аспекти методології)
 9. Теоретико правові засади поняття, особливостей та способів правового регулювання міжбюджетних відносин як форми соціального регулювання
 10. Правовий зміст видатків як складової частини фінансової системи
 11. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права
 12. Предмет земельного права України
 13. Деякі аспекти вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України
 14. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України
 15. Методологія слідчого пізнання
 16. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки
 17. Історичні джерела винекнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів
 18. Закон Украни "Про державний реєстр виборців": переваги і недоліки
 19. Роль мережі інтернет в інформаційному забезпеченні законотворчого процесу
 20. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припиненя шлюбу
 21. Адміністративно-територіальне управління в Гаичині в період 1772-1848 рр.
 22. Пам`яті академіка П.П. Михайленка
 23. "Протидія морському тероризму має стати сферою спільних зусиль усієї міжнародної спільноти"
 24. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи об`єктивна необхідність
 25. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України
 26. Парламентська відповідальність уряду в Україні:особливості нормативного регулювання
 27. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та світовий досвід
 28. Державні повноваження та повноваження держави: делегування у процесі державотворення й у міжнародних відносинах
 29. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процедурних відносин
 30. Особливості адміністративної відповідальності іноземців в Україні

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08791745 1 Нет