Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Элитное образование в Росси и за ребежом

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2008

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08791801

Является составной частью документа: Элитное образование в России и за рубежом
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08791801 1 Нет