Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Охорона праці

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2009

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08793044

Является составной частью документа: Охорона праці
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 3

  1. Посилити державний нагляд та відомчий контроль на вугільних шахтах
  2. ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
  3. Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках НПАОП 0.00-1.12-84 (ДНАОП 0.00-1.12-84)
  4. Правила безопасности труда при автоклавном формовании и склеивании деталей и агрегатов НПАОП 25.2-1.23-90
  5. Примірна інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту ПІ 1.1. 23-359-2005
  6. Примірна інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування
  7. Аудит охорони праці підприємства за міжнародними стандартами
  8. Правові консультації для керівників підприємств, організацій та спеціалістів служб охорони праці
  9. Безпека праці на виробництві для керівників підприємств, спеціалістів та служб охорони праці

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08793044 1 Нет