Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Німецький технічний факультет - крок в Європейську систему освіти та на Міжнародний ринок праці

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Калашніков В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 49-52
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: підготовка фахівців, подготовка специалистов

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища школа
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: 2