Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2008

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08793426

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 7(91)

 1. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
 2. Стратегічні напрями розвитку вищого навчального закладу в умовах трансформації економіки України
 3. Маркетинг ринку товарів і послуг (компаративний аналіз)
 4. Зв'язки з громадскістю як передумова успіху маркетингової діяльності вітчизняних підприємств
 5. Удосконалення екологічного менеджменту на гірничо-збагачувальних комбінатах
 6. Особливості макроекономічних процесів нарощування і трансформації енергетичного потенціалу економіки України
 7. Соціально-екологічні загрози життєдіяльності населення Тернопільської області
 8. Стан та перспективи розвитку колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні
 9. Удосконалення механізму грейдової системи оплати праці
 10. Оцінка ефективності проектів освоєння нових родовищ твердих корисних копалин
 11. Особливості організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій
 12. Методи бізнес-реінжинірингу в маркетингу
 13. Діяльність товариств взаємного кредиту в Україні в умовах відбудовчого періоду
 14. Становлення та розвиток малого і середнього підприємництва в Україні у 1991-2004 рр.: історичний аспект
 15. Мега - наука: джерело гуманітарних тривог?

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08793426 1 Нет