Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Энергосбережение

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2009
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецк

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08793565

Является составной частью документа: Энергосбережение
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2

  1. Программа энерго- и ресурсосбережения для электрических машин
  2. Енергоефективні схеми біогазових установок з утилізацією теплоти
  3. Применение экологически чистого водоугольного топлива - один из путей энергосбережения
  4. Енергозберігаюча технологія видобутку шахтного метану
  5. Вектори альтернативної енергетики в Україні
  6. Структура управления энергоэффективностью региона

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08793565 1 Нет