Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Мінералогічний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2009

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08793637

Является составной частью документа: Мінералогічний журнал
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т.31
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

  1. Биотит-гранатовые гнейсы - результат структурно-метаморфической переработки древних тоналитов: состав минералов, характеристика и возраст процесса (Васильковский участок Орехово-Павлоградской шовной з
  2. Петрохімічні особливості лужних порід Антонівського масиву (Побужжя)
  3. Номенклатура минералов группы эпидота на примере Полярноуралського манганицоизита
  4. U-Pb вік цирконів та геохімічні особливості ріолітів Овруцької западини, Північно-західний район Українського щита
  5. Геохимия основных кристаллосланцев западноприазовской серии (Приазовский мегаблок УЩ)
  6. Біогеохімічні показники грунтів у зоні впливу Костянтинівського свицево-цинкового комбінату
  7. Етапи формування стратиформних рудопроявів міді типу "RED-BED" у Північно-Західному Донбасі: результати геохімічних досліджень і процеси рудоутворення. Ч. 2
  8. Сопоставление результатов извлечения метана из минералов механическим и термическим способами
  9. Щодо достовірності результатів хімічних аналізів гранітоїдів та їх перерахунки на наближений модальний мінеральний склад

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08793637 1 Нет