Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Проблемы теории и практики управления

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2009

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08793663

Является составной частью документа: Проблемы теории и практики управления
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5