Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

F+S: технологии безопасности и противопожарной защиты

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2009

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08793710

Является составной частью документа: F+S: технологии безопасности и противопожарной защиты
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2