Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2009

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08793839

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 3

 1. Методичне забезпечення розробки оперативних бюджетів для машинобудівних підприємств
 2. Формування облікової політики підприємства
 3. Гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки й обліку
 4. Основні тенденції формування законодавчого забезпечення інноваційної діяльності в Україні
 5. Контролінг у системі управління промисловим підприємством
 6. Значення промислового маркетингу в розвитку ринкових економічних відносин в Україні
 7. Експертна грошова оцінка земельних ділянок методом порівняння цін продажу
 8. Особливості захисту інформації в бізнесі
 9. Використання міжнародного досвіду іпотеки в умовах динамічного фінансового середовища
 10. Основні етапи економічного розвитку і трансформація мотивації трудової діяльності
 11. Формалізація основних процедур управління при впровадженні інноваційних проектів
 12. Освітньо-економічний аспект демографічного розвитку України
 13. Удосконалення процесу планування роздрібної торговельної мережі
 14. Формування облікової політики щодо витрат виробництва та калькуляції собівартості продукції
 15. Методичний інструментарій оцінки інтелектуального капіталу підприємства
 16. Стан та перспективи розвитку іпотеки в Україні
 17. Визнання витрат на надання маркетингових послуг у бухгалтерському та податковому обліках
 18. Управління взаємовідносинами зі споживачами як елемент стратегії маркетингової діяльності підприємства
 19. Оцінка рівня економічної стабільності промислового підприємства
 20. Напрямки модернізації місцевого оподаткування (на прикладі Донецької області)
 21. Проблеми переходу до прямого таргетування інфляції в грошово-кредитній політиці
 22. Електронна звітність як основа підвищення доходів держбюджету в умовах фінансової кризи
 23. Вугільна промисловість Луганщини: інноваційний потенціал, стан та проблеми розвитку
 24. Ціноутворення на підприємствах машинобудування України
 25. Розвиток пенсійної системи: ретроспектива в контексті побудови національної моделі
 26. Теоретичні й прикладні аспекти реструктуризації бізнесу
 27. Актуальні питання антикризової бюджетної політики на регіональному рівні
 28. Інституціоналізація процесів глобалізації в світогосподарській системі
 29. Економічний розвиток підприємства в умовах фінансової кризи
 30. Забезпечення фінансового управління банком
 31. Роль економічних циклів і криз у розвитку інновацій світового господарства й економіки України

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08793839 1 Нет