Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Долговременная динамика радиационной обстановки на территории бывшего радиевого производства

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Носкова Л. М., Шуктомова И. И.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С .73-76
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: міграції, миграции

UDK / УДК / УДК: 504.53/54.054+546.432(470.13)

Является составной частью документа: Экология
Год издания главного документа: 2009
Номер части главного документа: 1