Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Охорона праці

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2009

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08794007

Является составной частью документа: Охорона праці
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 7

  1. Як адаптувати випускника до небезпек виробництва
  2. Покращання провітрювання та умов праці під час проведення гірничих виробок
  3. ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
  4. Правила захисту статичної електрики НПАОП 0.00-29-97 (ДНАОП 0.00-1.-29-97)
  5. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08794007 1 Нет