Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Проблеми переходу до прямого таргетування інфляції в грошово-кредитній політиці

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Носов О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 93-96
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: інфляція, инфляция

BBK / ББК / ББК: У59(4Укр)

Является составной частью документа: Схід
Год издания главного документа: 2009
Номер части главного документа: 3