Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2009

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08794479

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 9

 1. До питання про механізм реалізації права на землю громадянами та юридичними особами
 2. Щодо місця інституту земельних спорів у системі земельного права
 3. Методологічні аспекти розвитку науки про земельне право
 4. Проблеми співвідношення земельного та цивільного законодавства при вирішенні господарських спорів з питань земельних відносин
 5. Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту
 6. Проблеми застосування у господарському судочинстві статті 13 Конституції України щодо здійснення прав власника на землю від імені Українського народу
 7. Судовий захист прав іноземних інвесторів на нерухомість: державна реєстрація, експропріація, гарантії іноземних інвестицій, оспорювання правових актів органів державної влади
 8. Юрисдикція судів з розгляду земельних спорів: розмежування чи конкуренція?
 9. Проблемні питання "суперфіцію" у земельних відносинах
 10. Правове регулювання земель залізничного транспорту
 11. Практика вирішення спорів, пов`язаних із самовільним зайняттям земельних ділянок та самочинним будівництвом
 12. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів господарським судам України
 13. Застосування кондикції в земельних правовідносинах
 14. Проблеми застосування земельного, цивільного, господарського та екологічного законодавства при вирішенні господарських спорів з питань земельних відносин
 15. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності
 16. Методологія житлового права: сучасний стан та шляхи розвитку
 17. Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний стан і тенденції
 18. Досвід проведення земельних реформ у країнах Європи та Америки
 19. Правове забезпечення протидії рейдерству в Україні
 20. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права
 21. Історія розвитку нормативно-правового забезпечення інституту комунальних підприємств
 22. Гендерні аспекти покарання у кримінальному кодексі України
 23. Новація боргу в позикове зобов`язання як вид грошових зобов`язань
 24. Способи захисту прав у земельних відносинах
 25. Юридичні клінікі як суб`єкт захисту прав пацієнтів в Україні
 26. понятійна суть та юридична природа зобов`язань з відшкодування шкоди,заподіяної без вини завдавача
 27. Порушення вимог кримінально-процесуального закону як підстава повернення справи до суду першої інстанції

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08794479 1 Нет