Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Вакарчук І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 6-23
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: итоговая коллегия МОН, підсумкова колегія МОН

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Доповідь міністра на розширеній підсумковій колегії М-ва освіти і науки України(2 квіт. 2009 р.)

Является составной частью документа: Освіта і управління
Год издания главного документа: 2009
Номер тома главного документа: Т.12
Номер части главного документа: 1