Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Січкаренко Г.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 59-64
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: реформування вищої освіти, реформирование высшего образования

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Освіта і управління
Год издания главного документа: 2009
Номер тома главного документа: Т.12
Номер части главного документа: 1