Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Левчишена О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 90-97
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: вища освіта в Україні, высшее образование в Украине

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Освіта і управління
Год издания главного документа: 2009
Номер тома главного документа: Т.12
Номер части главного документа: 1