Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Порівняльний аналіз закономірностей розміщення ресурсів вуглеводнів нафтогазоносних басейнів східно-європейської платформи

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Пономаренко Г.С., Анохіна Т.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.41-50
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 57 Бiологiчнi науки

UDK / УДК / УДК: 553.98.04:(622.276:622.279) (477)+(470+571)

Является составной частью документа: Геологічний журнал
Год издания главного документа: 2009
Номер части главного документа: 4