Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Палеогеографічні умови осадконагромадження в неогені зовнішньої зони Передкарпатського прогину і подальші перспективи її нафтогазоносності

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Крупський Ю.З., Чепіль П.М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.51-58
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: нафтогазоносність, нефтегазоносность

UDK / УДК / УДК: 553.98.041:551.782](477.8)

Является составной частью документа: Геологічний журнал
Год издания главного документа: 2009
Номер части главного документа: 4