Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Палеогеографічні події в пізньому неоплейстоцені українського щита

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Шовкопляс В.М., Христофорова Т.Ф.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.69-74
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 551.791 Дилювій. Плейстоцен

UDK / УДК / УДК: 551.791(477)

Является составной частью документа: Геологічний журнал
Год издания главного документа: 2009
Номер части главного документа: 4