Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Гуманітарна освіта і виховання

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Горенко А.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 11-12
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: виховання, воспитание, vychova

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): [Досвід діяльності Інституту гуманітарних проблем НГУ]

Является составной частью документа: Бористен
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: 8