Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вища школа

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2010

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08795219

Является составной частью документа: Вища школа
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

  1. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти у Франції
  2. Підручник, за яким можна навчатися та навчати на сучасному рівні
  3. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи
  4. Якісна освіта - запорука самореалізації особистості
  5. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспекти
  6. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи
  7. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті
  8. Педагогічні технології професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери
  9. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08795219 1 Нет