Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Якісна освіта - запорука самореалізації особистості

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Левківський К.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 5-14
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: вища освіта в Україні, высшее образование в Украине

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища школа
Год издания главного документа: 2010
Номер части главного документа: 1